Bransjebearbeidelse

BRANSJE-
BEARBEIDELSE

Aktiv internasjonal bransjebearbeidelse gjennom pandemien

Turoperatører, incoming operatører, DMCer og reisebyråer er fortsatt svært viktige booking kanaler for de som skal besøke Fjord Norge. De har ikke blitt mindre viktige under pandemien, derfor legges det stor vekt på å bearbeide disse salgsleddene både direkte og gjennom incoming leddet. Internasjonal bransjebearbeidelse er også en viktig del av markedsarbeidet vårt. I stedet for å gjennomføre en rekke planlagte workshops, salgsreiser og fysiske visningsturer, ble det gjennomført en rekke webinarer, digitale workshops og møter.

2020 ble et annerledes år! Før pandemien satt en stopper for all reisevirksomhet, deltok Fjord Norge aktivt på flere workshops. Etter pandemien ble de fleste planlagte fysiske workshops og møteplasser digitale.

Fra pandemien traff oss i mars, har Fjord Norge hatt ukentlige bransjemøter, med gjensidig informasjon og faglig påfyll for de som jobber med bransjebearbeidelse i destinasjonsapparatet. Etter sommerferien er frekvensen endret til annenhver uke.

I 2020 har Fjord Norge AS deltatt aktivt og passivt på en lang rekke workshops og digitale aktiviteter «over hele verden». I tillegg til å møte turoperatører som allerede selger reiser til regionen, har vi møtt nye operatører som ikke har Norge eller Fjord Norge i sin turportefølje. I samtalene er det viktig å tipse om nye produkter, fokusere på sesongutvidelse og får spredt trafikken mer i regionen, i tillegg til å introdusere og bidra til å øke kunnskapen om regionen for nye operatører spesielt. Vi har ulike verktøyer som er med på å bidra til dette, bl.a brosjyrer og nettsider. Operatørene setter pris på konkrete turforslag som passer for de med både egen transport (bil/buss) og offentlig transport, nye aktiviteter og attraksjoner, samt informasjon om gratis video- og fotoservice, nyhetsbrev, møteplasser, visningsturer, m.m. Det er viktig å bygge relasjoner slik at de kan kontakte oss for å be om hjelp og råd.

Vårt scenario prosjekt har blitt en viktig del av våre turoperatørsamtaler og vi får gode diskusjoner rundt temaet. Vi løfter fram våre fire strategiske fokusområder i B2B-arbeidet og Fjord Norges viktigste bærekraftsmål for 2030:

Spre trafikken i flere sesonger og til flere steder.
Motivere turoperatører til å utvikle turer med lengre opphold på ett sted eller totalt i regionen vår.
Målrettet og segmentert påvirkning gjennom produkter med fokus på sesongforlengelse vår og høst (mai og september) og vinter (oktober-april). Fokus på helårsturisme skal bidra til levende byer og bygder.
Bedre segmentering av turoperatører, digital og målrettet markedsføring gjennom vårt bransjearbeid.

Workshops, fagmesser, webinarer og digitale workshops

Fjord Norge har over 1.100 salgssamtaler / møter i løpet av et år. Vi anser bearbeidelse av internasjonal reisebransje som en viktig del av jobben vår. Vi ønsker å være en spydspiss og veiviser i nye markeder, og i våre etablerte markeder ønsker vi å finne nye kontakter og jobbe strategisk med sentrale turoperatører for å utvikle produkter i regionen. I dette arbeidet er (digitale) salgsreiser, events, fagmesser og workshops viktige møteplasser for oss.

Av naturlige årsaker ble det få fysiske workshops I 2020. Her er de vi fikk deltatt på før pandemien:

Fjord Norge deltok sammen med en rekke hoteller og destinasjoner fra Fjord Norge på denne workshopen. Her møtte vi nærmere 80 turoperatører. Det var stor interesse, og man merker at gode flyforbindelser til Norge forsterker etterspørselen. Både Thailand og Singapore er markeder som kan komme på tider av året hvor vi trenger besøk, og thailendere vil gjerne tilbringe mye lengre tid i Norge enn andre gjester fra de asiatiske markedene.

Luxury Travel Mart i Moskva er et av de mest suksessrike B2B arrangementer for luksus reiselivsprodukter i Russland. Fjord Norge deltok sammen med den russiske turoperatøren Jazztours og møtte 50 interesserte agenter.

Verdens første digitale Norwegian Travel Workshop (NTW) gikk av stabelen 8.-9. september. På to dager gikk vår digitale møtereise innom mange land både i Europa, Asia, Australia og Amerika. Digital NTW er en utrolig effektiv og fin møteplass og -plattform, som også senker terskelen for operatører som er interessert i Norge, men som ikke kan investere nesten en uke for å være med på en fysisk workshop. En digital NTW kan også senke terskelen for aktører fra vår region til å delta, og mindre aktører kan komme seg ut i markedet og møte turoperatører. Det blir aldri helt det samme som en fysisk workshop med det sosiale og møte og pleie relasjoner ansikt-til-ansikt, men en verdig og god erstatning for et fysisk NTW!

- Markedsinntrykk fra verdens første digitale Norwegian Travel Workshop

Av: Marianne Johnsen
Product Manual

Fjord Norway Product Manual – interaktiv e-katalog

Ett av Fjord Norge sine viktigste innsatsområder er å påvirke og hjelpe turoperatører til å lage enda bedre programmer i landsdelen vår. Da bidrar vi til et mer bærekraftig reiseliv og økt verdiskaping for bedriftene. Produktmanualen skal gjøre det lett for turoperatørene å bli inspirert til å velge destinasjoner og bedrifter i vår region ut fra sine kundesegmenter.

Fjord Norge er en stor og spennende region med 13 destinasjoner som er unike.
Å planlegge en ferie i Norge kan være utfordrende for turister som ønsker å komme hit. Turprogrammer som en reisearrangør lager hjelper turister til å velge vår region. Den kunnskapen vi har om vår region, og de råd vi kan gi for å finne skjulte perler, opplevelser og overnattingssteder, som turisten kanskje ikke finner selv, vil hjelpe våre turoperatører til å bli mer attraktiv for sine kunder og verdifull leverandør av turer.

Produktmanualen er det viktigste verktøyet for å bygge opp flere verdifulle leverandører av turer i vår region.

Se hele produktmanualen her.

Produktmanualen har destinasjonsrepresentasjoner og gode oversikter over overnatting, attraksjoner, aktiviteter, servering og transport. Den ligger ute på Fjord Norge sin bransjeside som e-katalog, som et levende produkt med både filmer og lenker til ytterligere informasjon. Den trykte versjonen vil foreligge når det igjen blir mulig med oppsøkende og fysiske B2B-aktiviteter.

Produktmanualen brukes svært aktivt i våre digitale aktiviteter og salgsmøter med turoperatører og reisebyråer. Den har blitt sendt ut til alle våre internasjonale B2B-kontakter i et eget nyhetsbrev.

Bilder fra visningsturer

Fjord Norway Newsletter til Internasjonale B2B-kontakter

Fjord Norge sender regelmessig ut nyhetsbrev til turoperatører, med saker fra destinasjoner og bedrifter i regionen. Nyhetsbrevene blir tatt godt imot av våre bransjekontakter. Vi måler åpningsfrekvens og engasjement. I 2020 har de som mottar våre B2B Nyhetsbrev vært mindre aktiv enn vanlig, muligens fordi våre kontakter har vært permittert eller jobbet redusert tid.

I 2020 sendte vi ut 12 nyhetsbrev:

Incomingprosjektet

Fjord Norge er med i «Incomingprosjektet», et prosjekt i regi av Virke og Innovasjon Norge ,sammen med landsdelsselskapene (6 selskap). Vi jobber enda tettere enn før sammen med de norske incoming operatørene, og har stort fokus på gjensidig innsikt og samhandling. Rapporter fra prosjektet deles med destinasjonene. Vi fokuserer på våre satsingsområder og bærekraftsmål, som vi trenger hjelp fra de til å oppnå.

Rapportering

Fjord Norge Bransjeblogg har blitt et sted for å kunne gi markedsinntrykk og dele viktig kunnskap og kompetanse som vi får gjennom den internasjonale bransjebearbeidelsen.

Basecamp brukes som informasjons- og delingsverktøy ut mot destinasjonen og partnere. Her deler vi innsikt, markedsrapporter, får input til nyheter og planlegger B2B-aktiviteter.

Fjord Norge på FB
Vi har fortløpende publisert og formidlet aktiviteter vi gjør i det internasjonale bransjearbeidet i bl.a vår facebookgruppe «Fjord Norge» og gjennom nyhetsbrevet til næringen «Bransjenytt Fjord Norge».

Advisory Board B2B Innovasjon Norge
Salgsdirektør Marianne Johnsen har hatt en aktiv rolle Innovasjon Norge sitt B2B Advisory Board

Fjord Norway, logo negativ
Fjord Norge AS
5011 Bergen
Nordre Nøstekaien 1
info@fjordnorway.comfjordnorway.com
En takk til:
Vestland fylkeskommuneRogaland fylkeskommuneMøre og Romsdal fylkeskommune hvit
crossmenuchevron-leftchevron-right