Leder

Stein Ove Rolland, administrerende direktør

Et brutalt år for reiselivet på Vestlandet – men vi kommer tilbake

Reiselivet sysselsatte 43 000 mennesker på Vestlandet i 2019 og næringens samlede omsetning var beregnet til 46 milliarder. Det var en næring i vekst og investeringsviljen var stor. Så kom Covid-19 og få, om noen, bransjer ble hardere rammet av de nødvendige korona-tiltakene enn reiselivet. Omsetning i 2020 ble nesten halvert på Vestlandet sammenlignet med året før. Det har handlet om bedrifters eksistens, permitteringer, oppsigelser og talentflukt. Næringen har vært og er fortsatt avhengig av kompensasjons- og støtteordninger så lenge det er møte- og reiserestriksjoner.

Korona-krisen preget naturligvis Fjord Norge sitt arbeid. Året var preget av uforutsigbart hvor planlagte aktiviteter og samarbeid mot internasjonale markeder har måttet bli endret eller satt på vent.

På grunn av krisen drev Fjord Norge påvirkningsarbeid i tett samarbeid med destinasjonene opp mot myndighetene for å synliggjøre alvoret i situasjonen og behovet for finansielle støtteordninger for bedrifter og destinasjoner. 

Reiserestriksjoner, stengte grenser og negative utsikter, gjorde at Fjord Norge i april ble bedt av fylker, destinasjoner og styre om å hjelpe næringen til å få flere nordmenn til å legge sommerferien til Vestlandet. Fjord Norge har hatt jevnlige digitale møteplasser med destinasjonene for jevnlig oppdatering og utveksling av informasjon og innsikt.

Fjord Norge har følgelig snudd organisasjon og midler mot hjemmemarkedet. Vi har utviklet inspirasjonsinnhold og reiseforslag for nordmenn på fjordnorway.com. Vi har jobbet med presse og sosiale medier for å skape engasjement for Vestlandet og vi har koordinert kampanjetiltak med Visit Norway og destinasjoner. Vi har videre gjennomført egne aktiviteter sammen med Avinor og kommersielle aktører som har profilert og solgt Vestlandet.

Det samlede markedstrykket fra aktører, destinasjoner og Fjord Norge i det norske markedet har vært betydelig og regionen har vært vinneren målt i antall kommersielle overnattinger fra norske gjester i juli. Likevel har regionen aldri hatt en smalere sommersesong enn i 2020 og fraværet av internasjonale gjester har vært merkbart.

Internasjonale markeder har, med unntak av et lite vindu midt på sommeren, vært utilgjengelige for reiselivsnæringen. Men internasjonalt arbeid har fortsatt vært viktig for Fjord Norge, destinasjonene og aktørene. Fjord Norge etablerte tidlig flere digitale møteplasser med turoperatører i de viktigste markedene for å holde operatørene varme og oppdatert på nyheter fra destinasjoner og tilbydere. Videre har det vært gjennomført en rekke digitale workshops og seminarer i regi av Visit Norway og Fjord Norge, samt at vi har gjennomført virtuelle visningsturer for internasjonale media- og influensere utover høsten.

Fjord Norge har respondert på situasjonen ved å være rask og relevant med aktiviteter «her og nå». Samtidig har vi i dialog med destinasjoner og næring besluttet hvilke muligheter og grep som kan bidra til rask gjenreising av næringen på Vestlandet, basert på prinsippene om bærekraft og målene i scenario 2030. 

Fjord Norge og destinasjonene har samarbeidet tett og godt gjennom året, operativt og strategisk. Likevel er det samarbeidsavtalen med fylkene som er helt avgjørende for at Fjord Norge har kompetanse og kapasitet til å ivareta reiselivet i regionen på alle funksjoner – fra innsikt, bransje, presse, sosiale medier, digital markedsføring, innholdsproduksjon og drift av nettsiden fjordnorway.com.  

Reiselivet er en fremtidsnæring for Vestlandet

Med effektive vaksiner forventer vi at reiseaktivitetene gradvis vil ta seg opp igjen. Både vestlendinger og tilreisende nordmenn gjenoppdaget Vestlandet i fjor sommer. Det har gitt mersmak og vi tror at flere kommer til å oppleve enda mer av landsdelen i årene fremover. Konsulentselskapet McKinsey mener at folks reiselyst ikke er blitt mindre på grunn av Covid-19. De forventer at ferie- og fritidsmarkedet kommer raskere tilbake, men at forretningsmarkedet blir mer varig endret fordi folk har lært seg å bruke digitale møteplasser.

Det betyr at ferie- og fritidsgjester blir relativt sett viktigere også for oss på Vestlandet de neste årene. Men forbrukere kommer ikke til å glemme klimaproblematikken og problemene knyttet til masse- og over turisme etter korona. Trenden med orientering mot bærekraft, sunnhet, «det lokale», sosiale, ansvarlige og autentiske reisemål og tilbydere forsterkes.

Den primære jobben er å utvikle posisjon og flere reisende fra europeiske markeder. Vi må segmentere bedre og tiltrekke oss flere reisende med høyere forbruk og intensivere arbeidet med å skape reiselyst og etterspørsel for vår- høst og vinterreiser hit.

Fjord Norge-regionen er imidlertid også attraktiv for reisende i oversjøiske markeder. Disse er spesielt viktige kunder utenom sommersesongen. Innsatsen i disse markedene skal fremover handle om å tiltrekke oss flere individuelle gjester med Norge og Fjord Norge som hovedmål for reisen. Det leder til lengre opphold og økt forbruk, og flere gjester utenom sommersesongen også.

Norge og Fjord Norge er ikke alene om å ønske seg flere godt betalende gjester raskt etter korona. Vi vet at konkurransen om de samme målgruppene blir hard, og at konkurransearenaen blir ytterligere skjerpet. Det blir derfor et spørsmål om synlighet og tilstedeværelse for å bli valgt. Det krever tette samarbeid om effektive markedstiltak. Det har denne regionen god erfaring med!

Vestlandet har fantastiske forutsetninger for å ha en stor, lønnsom og bærekraftig reiselivsnæring. Vi kan tilby spektakulær urørt natur og autentiske opplevelser som få andre. I tillegg har vi en solid infrastruktur og mange mennesker med evne og vilje til å satse og tilby de kvalitetene som et kresent norsk og utenlandsk publikum forventer.

Dette og et godt samarbeid med politikere, myndigheter og øvrig næringsliv er et meget godt utgangspunkt for å utvikle en næring som skaper trygge og gode helårs arbeidsplasser for mange.

Stein Ove Rolland, signatur
Fjord Norway, logo negativ
Fjord Norge AS
5011 Bergen
Nordre Nøstekaien 1
info@fjordnorway.comfjordnorway.com
En takk til:
Vestland fylkeskommuneRogaland fylkeskommuneMøre og Romsdal fylkeskommune hvit
menuchevron-leftchevron-right