Scenario 2030

- attraktivitet gjennom bærekraft
Foto: Atlanterhavsvegen, Kjetil Schjølberg

Vestlandet – et godt sted å bo og et godt sted å besøke

Reiselivet på Vestlandet sin visjon handler om å utvikle attraktivitet gjennom å være bærekraftig. I Scenarioprosjektet 2030 har reiselivet og fylkene på Vestlandet lagt føringer for hvilket reiseliv vi ønsker å utvikle frem mot 2030. Dette prosjektet ligger til grunn i Fjord Norges arbeid.

Bærekraftig handlerom at reiselivsnæringen bidrar til at Vestlandet er et godt sted å bo på, et godt sted å besøke, og at det er et godt sted å drive virksomhet innen reiselivet.

Attraktivitet handler i vår sammenheng om å være attraktiv for alle interessenter: For unge mennesker som velger studier og karriere innen reiselivet; for ansatte som ser reiselivet som fremtidsrettet og meningsfullt; for lokalbefolkningen som opplever turisme som et berikende og ønsket innslag; for investorer som ser lønnsomme muligheter til å utvikle reiselivet; og for storsamfunnet i form av politikere, etater og media som ser og anerkjenner reiselivets betydning og rolle.

Sammen med fylkene og næringen står vi bak følgende ti prinsipper for å utvikle en bærekraftig reiselivsnæring i regionen:

1.

Ingen overturisme

2.

Klimanøytral næring

3.

Lange opphold

4.

Helårsarbeidsplasser

5.

Opprettholde naturmangfold

6.

Opprettholde kulturmangfold

7.

Styrket kunnskapsutvikling og tilgang til kompetanse

8.

Verdiskapningsvekst

9.

Styrket lønnsomhet og soliditet

10.

Bidra til andre sektorers bærekraft
Foto: Vision of the fjord ved Flåm havn, Sverre Hjørnevik

Bærekraft i Fjord Norge AS

Fjord Norge AS bidrar til at reiselivsnæringen på Vestlandet tar bærekraftige valg.
Vi er opptatt av å støtte opp om FNs bærekraftsmål og verdens felles arbeidsplan fram mot 2030 for å nå målene.

Med utgangspunkt i de 10 prinsippene jobber vi i Fjord Norge strategisk med fem mål:

Øke verdiskapingen i Fjord Norge regionen for økt lønnsomhet og flere helårsarbeidsplasser i næringen
Øke reiselivets ringvirkninger på regionen
Bidra til at gjestene som kommer hit er fornøyde
Bidra til at lokalbefolkningen er fornøyd
Bidra til å redusere klimaavtrykket

For å nå disse målene jobber vi etter prinsippet om ansvarlig markedsføring og med tiltak som skal:

Bidra til at gjester som besøker oss blir her lenger
Bidra til at gjestene besøker hele regionen og bruker flere av tilbudene
Bidra til helårsturisme og unngå overturisme i høysesongen
Bidra til å løfte frem tilbud i hele regionen
Bidra til å gjøre grønne og bærekraftige tilbud mer kjent og lettere tilgjengelig for gjestene

Nøkkel til økt bærekraft i reiselivet handler om å utvikle helårlig reiseliv. Bedre kapasitetsutnyttelse bidrar til økt produktivitet og til økte driftsmarginer og lønnsomhet. Det vil bety flere attraktive helårsjobber og det vil det vil gjøre næringen mer attraktiv som utdannings- og karrierevei. Reiseliv er personintensiv næring og mye handler om vertskap, historiefortelling og kontakt med gjester. Økt kompetanse og stabil arbeidskraft vil øke kvaliteten i reiselivet og stoltheten til yrket. Det er viktig, for norsk reiseliv må konkurrere på meningsfulle opplevelser av god kvalitet og som forklarer prisnivået.  

Fjord Norge bidrar gjennomgående i alt vi foretar oss til å utvikle et helårs reiseliv. På bransjebearbeidelse i form av å inspirere nye og eksisterende turoperatører om å produsere programmer til regionen med lengre varighet, på andre tider av året og til flere steder i regionen.

I presse- og forbrukermarkedsføringen løfter vi frem flere steder, gir turforslag som binder destinasjoner og opplevelser sammen på tvers i regionen. Vi gjennomfører kampanjer og «always on-aktiviteter» som skal skape reiselyst og etterspørsel hele året og som påvirker til at besøkende bruker mer tid og penger i regionen og kommer hit utenom sommersesongen også. 

Fjord Norge AS anerkjenner at reiselivsnæringen fortsatt har en utfordringer med deler av sitt miljøavtrykk. Mange transportmidler som bringer gjester til og rundt i regionen, er fremdeles avhengig av fossilt brennstoff. Samtidig ser vi at stadig flere av transportaktørene i regionen investerer og tar i bruk transportmidler basert på fornybar energi. Fjord Norge AS vil være en pådriver for at regionale og nasjonale myndigheter legger til rette for å forsterke denne positive utviklingen.

Mer om scenarioprosjektet 2030

I 2019 jobbet reiselivet på Vestlandet med hvilke mulige fremtidsbilder vi kan stå overfor i nær fremtid. Med prosjektet «Scenario 2030» har reiselivet og fylkene prøvd å se for oss hva er tenkelig, hva som er ønskelig, og hvordan kan vi påvirke vår fremtid?

Det ble gjennomført en grundig prosess med kartlegging av næringen, bred involvering i form av fylkesvise workshops og innspillsmøte, en rekke arbeidsmøter i prosjekt- og styringsgruppene og til slutt; lansering av arbeidet på Vestlandstreffet november 2019.

Last ned beskrivelse av scenarioprosjektet, nullpunktsanalysen og scenariene for 2030: 
Fjord Norway, logo negativ
Fjord Norge AS
5011 Bergen
Nordre Nøstekaien 1
info@fjordnorway.comfjordnorway.com
En takk til:
Vestland fylkeskommuneRogaland fylkeskommuneMøre og Romsdal fylkeskommune hvit
menuchevron-leftchevron-right