Statistikk

Foto: Utsikt fra Molden, Jotunheimen, Terje Rakke / Nordic Life AS

Reiselivet i Fjord Norge-regionen 2020

Fjord Norge-regionen har hatt sammenhengende vekst over flere år. Bedriftene omsatte i 2019 for 46 milliarder kroner og bidro med over 20 milliarder i verdiskaping. Reiselivet er arbeidsintensivt og sysselsatte 43.000 i hele regionen før pandemien.

Systematisk og langsiktig markedsutvikling, økt attraktivitet, flere opplevelsestilbydere med lett bookbare produkter, gode flyforbindelser og en lav kronekurs har gjort Fjord Norge-regionen til et enda mer aktuelt reisemål for internasjonale ferie- og fritidsreisende.

Årets to første måneder viste også god økning i internasjonale overnattinger, og alle signaler tydet på at 2020 ville bli et nytt rekordår for reiselivet i Fjord Norge-regionen. Flere internasjonale vinterturister gjorde at Innovasjon Norge for første gang gjennomførte en egen turistundersøkelse på Vestlandet (ikke skigjester).

Nordmenns reiser i Norge

Som en følge av reiserestriksjoner og Covid-19 pandemien var det fra 12. mars 2020 begrenset reisevirksomhet av nordmenn ut av landet. Dette gjorde at flere nordmenn valgte å legge sommerens feriereise til eget land enn hva som er vanlig. Det var også flere nordmenn som la kortere feriereiser til eget land for høsten 2020. Det som kjennetegner alle disse reisene, er at det i stor grad var unike reisemål langs kysten og på fjellet som ble besøkt. Nordmenn som benyttet seg av reiser i eget land brukte mer penger enn tidligere år på overnatting, bespisning og aktiviteter.

En stor del av nordmenns feriereiser i Norge i 2020 foregikk med egen bil. Det var begrenset med feriereiser på fly, busser og tog sommeren 2020, det samme gjelder bruken av pakkereiseselskaper for bestilling av reiser i eget land. Noe som medførte at det ble stort trykk på enkelte destinasjoner, mens mindre kjente destinasjoner ikke fikk samme antall bookinger og man fikk ikke utnyttet det etablerte rutenettverket fordi nordmenn ikke var kjent med disse.

Alle destinasjoner og landsdeler i Norge gjennomførte kampanjetiltak i det norske markedet. Konkurransen var hard, men det er vår vurdering at den samlede markedsføringen av Vestlandet – fra enkeltaktører, destinasjoner og Fjord Norge – var svært tung og bidro til at det var godt besøk av nordmenn flere steder i regionen i sommer.

Likevel var sommersesongen svært kort – fra andre halvdel av juni til første halvdel av august, men med klart størst aktivitet i juli måned.  Det dramatiske fallet i antall utenlandske gjestedøgn har heller ikke blitt kompensert med økt norsk reisevirksomhet.   

Utvikling i kommersielle gjestedøgn

Norge

Samlet for året var det 23,7 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en nedgang på 33%. Antall norske gjestedøgn gikk tilbake med 4 millioner, som tilsvarte en nedgang på 17 prosent. Utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 7,4 millioner gjestedøgn, noe som tilsvarer en reduksjon på 69%. Hotellene ble hardest rammet, med en nedgang på 41%. Deretter kommer hyttegrender og vandrerhjem med en nedgang på 24%.

Vestlandet

Vestlandet hadde i 2020 drøye 6 millioner kommersielle gjestedøgn. Det er en nedgang på over 3 millioner kommersielle gjestedøgn fra året før. Den samlede nedgangen i antall kommersielle overnattinger var dermed på 33,2% i 2020.

Nedgangen er desidert størst for hotellene, som var ned over 2,5 millioner gjestedøgn sammenliknet med 2019. Norske campinggjestedøgn gikk opp med 468.000 gjestedøgn (+40%) sammenlignet med 2019.

Med unntak av en økning i norske campingturister, er det nedgang på alle segmenter og nasjonaliteter. Internasjonale kommersielle gjestedøgn gikk tilbake med 74,9%, tilsvarende 2,6 millioner gjestedøgn. Norske gjestedøgn gikk tilbake med 6,7%, tilsvarende 370.000 gjestedøgn

Figuren viser antall gjestedøgn for nordmenn og utlendinger ved hoteller og campingplasser og hyttegrender på Vestlandet 2010-2020. Kilde: Statistikknett og SSB.

Hotell - nordmenn
Hotell - utlendinger
Camping - nordmenn
Camping - utlendinger
Prosentvis endring i kommersielle overnattinger i Fjord Norge-regionen 2020 mot 2019 (SSB).

Prosentvis endring i kommersielle gjestedøgn 2020 mot 2019, fordelt på norske og utenlandske (SSB).

-

Totalt

Norske

Utenlandske

Januar
13,1
12,9
14,1
Februar
11
11
10,9
Mars
-51,5
-51,5
-51,1
April
-77,2
-76,2
-80,7
Mai
-62,5
-48,8
-88,5
Juni
-48,3
-6
-92,9
Juli
-4,9
83,5
-83,4
August
-31,8
17,6
-70,5
September
-39,8
-18,1
-75,9
Oktober
-25,4
-14,0
-61,3
November
-50,8
-52,1
-43,7
Desember
-37,1
-36,3
-40,1

I tillegg til tallmaterialet fra SSB kommer overnattinger i hytter og ferieleiligheter som ikke registreres som en del av den offisielle månedlige gjestedøgnstatistikken fra SSB. Det samme gjelder for Airbnb. Felles for disse var at mange hadde en god sommer, men her var det også nedgang året sett under ett. De fleste cruiseanløp til Norge ble kansellert i 2020.

SSB, Innovasjon Norge og de fem landsdelsselskapene har gått sammen om å videreutvikle statistikktjenesten for kommersielle overnattinger. Bakgrunnen er at Statistikknett har avviklet tjenesten sin. Det betyr at detaljer for 2020 på destinasjons- og regionnivå bare er tilgjengelig med stor tidsbruk nå. SSB kommer tilbake med historiske tidsserier utpå vårparten 2020. Det er i denne rapporten derfor rapportert overordnet på regionen totalt sett og pr fylke. 

Brutalt fall globalt, nasjonalt og regionalt

Den globale turistindustrien hadde i følge UNWTO en økonomisk tilbakegang på 74% i 2020. Den plutselige kollapsen i internasjonal turisme gjør at næringen tapte til sammen 1.300 milliarder dollar, eller 11.369 milliarder norske kroner. Turistdestinasjoner verden over mistet så mange som en milliard besøkende. Krisen gjør at mellom 100 og 120 millioner arbeidsplasser står i fare.

For norsk reiselivsnæring estimerer Universitetet i Sørøst-Norge at omsetningsfallet for 2020 blir på ca 90 mrd kroner, ned 42% i forhold til 2019. De eksportrettede bedriftene i næringen har størst omsetningsfall, estimert til 72% nedgang for 2020. Reisearrangører, luftfart, konferanse og opplevelser har et omsetningsfall på mer enn 60% for 2020.

På oppdrag fra Fjord Norge AS har Menon Economics beregnet en nedgang i omsetning på 46% for reiselivet på Vestlandet sammenlignet med 2019.  

Figuren under viser årlige vekstrater for omsetning i reiselivsnæringen på Vestlandet som helhet. 2005-2020, hvor 2020 er estimert. Kilde: Menon Economics.

Fjord Norway, logo negativ
Fjord Norge AS
5011 Bergen
Nordre Nøstekaien 1
info@fjordnorway.comfjordnorway.com
En takk til:
Vestland fylkeskommuneRogaland fylkeskommuneMøre og Romsdal fylkeskommune hvit
menuchevron-leftchevron-right