Aktiv internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse er en viktig del av markedsarbeidet vårt. Turoperatører, incoming operatører, DMCer og reisebyråer er fortsatt svært viktige booking kanaler for de som skal besøke Fjord Norge. De har ikke blitt mindre viktige under pandemien, derfor legges det stor vekt på å bearbeide disse salgsleddene. I 2021 ble det gjennomført noen fysiske workshops, events og visningsturer, i tillegg til en rekke webinarer, digitale workshops og møter.

2021 ble også et annerledes år! Pandemien satte en stopper for reisevirksomhet, egne arrangementer som har vært på ønskelisten og aktiv deltakelse på planlagte workshops. Under pandemien ble de fleste workshops og møteplasser digitale.

Fjord Norge har fortsatt med regelmessige bransjemøter, med gjensidig informasjon og faglig påfyll for de som jobber med bransjebearbeidelse i destinasjonsapparatet.

I 2021 har Fjord Norge AS deltatt aktivt på en rekke digitale aktiviteter og workshops «over hele verden». I tillegg til å møte turoperatører som allerede selger reiser til regionen, har vi møtt nye operatører, som ikke har Norge eller Fjord Norge i sin turportefølje. I samtalene er det viktig å informere om nye produkter, fokusere på sesongutvidelse og spre trafikken mer i regionen. Vi har ulike verktøy i vårt bransjearbeid, som produktmanualen, nettsiden, innholdsbank, nyhetsbrev, møteplasser og visningsturer.

Operatørene setter pris på konkrete turforslag, med egen transport (bil/buss) og offentlig transport.

Det er viktig å bygge relasjoner, slik at de kan kontakte oss for å be om hjelp og råd.

Vårt scenario prosjekt og bærekraftsarbeid har blitt en viktig del av våre turoperatørsamtaler og vi får gode diskusjoner rundt temaet. Vi løfter fram våre fire strategiske fokusområder i B2B-arbeidet og Fjord Norges viktigste bærekraftsmål for 2030:

 • Spre trafikken i flere sesonger og til flere steder.
 • Motivere turoperatører til å utvikle turer med lengre opphold på ett sted eller totalt i regionen vår.
 • Målrettet og segmentert påvirkning gjennom produkter med fokus på sesongforlengelse vår og høst (mai og september) og vinter (oktober-april). Fokus på helårsturisme skal bidra til levende byer og bygder.
 • Bedre segmentering av turoperatører, digital og målrettet markedsføring gjennom vårt bransjearbeid.

Fysiske og digitale workshops, events, webinarer og visningsturer

Fjord Norge har over 1.000 salgssamtaler / møter i løpet av et år. Vi anser bearbeidelse av internasjonal reisebransje som en viktig del av jobben vår. Vi ønsker å være en spydspiss og veiviser i nye markeder, og i våre etablerte markeder ønsker vi å finne nye kontakter og jobbe strategisk med sentrale turoperatører for å utvikle produkter i regionen. I dette arbeidet er (digitale) salgsreiser, webinarer, events, fagmesser og workshops viktige møteplasser for oss.
I 2021 ble det noen fysiske events på høsten, men fremdeles mest digitale møteplasser.

Her er det vi har deltatt på:

 • VFF (Werband der Fährschiffahrt und Fährtouristik) webinar med DFDS, Color Line og Fjord Line
 • Ski Workshop + Digital Visningstur
 • Nordeuropa 2021 (Tyskland, Østerrike, Sveits, Nederland og Belgia) – digital workshop 2 dager
 • Nordic Marketplace – digital workshop for nordiske og baltiske tilbydere. Kunder fra oversjøiske markeder, og noen få fra Europa.
 • Sør-øst Asia – Visit Norway webinar
 • Norway Insights – Travel Green – webinar og digital visningstur
 • Norwegian Travel Workshop:
  - Digitale preturer: 1. NTW Great News 2. Insights to local produce and experiences only a tour operator can book for
  - Digital åpningsseremoni med sending fra Fjord Norge på Troldhaugen
  - Digital Norwegian Travel Workshop i 2 dager – 2 personer
 • Norway Insights – Travel Slow – webinar og digital visningstur
 • City Fair digital workshop – for Stavanger, Bergen og Ålesund
 • Nordic Online Meet Up – Japan, Korea, Thailand og Taiwan
 • HUB/BUS webinar – Tyskland, Frankrike og Sverige
 • Norway Insights – Exclusive Experiences – webinar og digital visningstur
 • PATA Roundtable Event Asia – digital visningstur
 • Fysisk: Nordic Workshop Tyskland
 • Fysisk: A taste of Norway mottakelse i Ambassadørens residens og workshop. Mat, sider og kokk fra Fjord Norge.
 • Fysisk workshop: “A taste of Norway” - Nederland & Belgia i Amsterdam
 • Digital Norwegian Travel Workshop Russland
 • Norway Insights – Food & Culture – webinar og digital visningstur
 • Digital Norway Workshop UK & Ireland
 • Norway Insights – Adventure – webinar og digital visningstur
 • Digital Workshop Spania
 • Campus Talk Dertour Tyskland
 • Kokkeskole Event i Hamburg & München
 • Nordic Workshop Italia digital
 • Sør-øst Asia digitalt event Fjord Norge & Sognefjord med DMC Kuoni Tumlare
 • Fysisk visningstur «Culture in Fjord Norway»
 • Digital workshop Sør-Amerika
 • Digital workshop USA & Canada
 • Norway Insights – Christmas Edition – webinar og digital visningstur
Les merVis mindre

Fjord Norway Product Manual – interaktiv e-katalog

Ett av Fjord Norge sine viktigste innsatsområder er å påvirke og hjelpe turoperatører til å lage enda bedre programmer i landsdelen vår. Da bidrar vi til et mer bærekraftig reiseliv og økt verdiskaping for bedriftene. Produktmanualen skal gjøre det lett for turoperatørene å bli inspirert til å velge destinasjoner og bedrifter i vår region ut fra sine kundesegmenter.

Fjord Norge er en stor og spennende region med 13 destinasjoner som er unike.
Å planlegge en ferie i Norge kan være utfordrende for turister som ønsker å komme hit. Turprogrammer som en reisearrangør lager hjelper turister til å velge vår region. Den kunnskapen vi har om vår region, og de råd vi kan gi for å finne skjulte perler, opplevelser og overnattingssteder, som turisten kanskje ikke finner selv, vil hjelpe våre turoperatører til å bli mer attraktiv for sine kunder og verdifull leverandør av turer.

Produktmanualen er det viktigste verktøyet for å bygge opp flere verdifulle leverandører av turer i vår region.

Se hele produktmanualen her.

Produktmanualen har destinasjonsrepresentasjoner og gode oversikter over overnatting, attraksjoner, aktiviteter, servering og transport. Den ligger ute på Fjord Norge sin bransjeside som e-katalog, som et levende produkt med både filmer og lenker til ytterligere informasjon. Den trykte versjonen vil foreligge når det igjen blir mulig med oppsøkende og fysiske B2B-aktiviteter.

Produktmanualen brukes svært aktivt i våre digitale aktiviteter og salgsmøter med turoperatører og reisebyråer. Den har blitt sendt ut til alle våre internasjonale B2B-kontakter i et eget nyhetsbrev.

Fjord Norway Newsletter til Internasjonale B2B-kontakter

Vi har fått mange nye B2B-kontakter i løpet av 2021. Fjord Norge sender regelmessig ut nyhetsbrev til turoperatører, med saker fra destinasjoner og bedrifter i regionen. Nyhetsbrevene blir tatt godt imot av våre bransjekontakter. Vi måler åpningsfrekvens og engasjement. I 2021 har de som mottar våre B2B Nyhetsbrev vært mindre aktiv enn vanlig, muligens fordi våre kontakter har vært permittert eller jobbet redusert tid.

I 2021 sendte vi ut 5 nyhetsbrev.

Countless hidden gems – Fjord Norway is more than you expected!

The National Tourism strategy, Norway Insights, tools and new gondola!

INVITATION: Webinars & FAM trips in Fjord Norway

Help us improve our tour operator service!

Ulrken643 reopens as Norway`s largest gondola!

Incomingprosjektet

Fjord Norge er med i «Incomingprosjektet», et prosjekt i regi av Virke og Innovasjon Norge, sammen med landsdelsselskapene (6 selskap). Vi jobber enda tettere enn før sammen med de norske incoming operatørene, og har stort fokus på gjensidig innsikt og samhandling. Rapporter fra prosjektet deles med destinasjonene. Vi fokuserer på våre satsingsområder og bærekraftsmål, som vi trenger hjelp fra de til å oppnå. Det ble gjennomført 2 fagdager i 2021, en digital på vårparten og en fysisk i Oslo i november.

Bransje-fig

Rapportering

Fjord Norge Bransjeblogg har blitt et sted for å kunne gi markedsinntrykk og dele viktig kunnskap og kompetanse som vi får gjennom den internasjonale bransjebearbeidelsen.

Basecamp brukes som informasjons- og delingsverktøy ut mot destinasjonen og partnere. Her deler vi innsikt, markedsrapporter, får input til nyheter og planlegger B2B-aktiviteter.

Fjord Norge på FB
Vi har fortløpende publisert og formidlet aktiviteter vi gjør i det internasjonale bransjearbeidet i bl.a vår facebookgruppe «Fjord Norge» og gjennom nyhetsbrevet til næringen «Bransjenytt Fjord Norge».

B2B Landsdelsselskaper og Innovasjon Norge
Salgsdirektør Marianne Johnsen har hatt en aktiv rolle i månedlige møter mellom landsdelsselskapene i Norge og Innovasjon Norge for felles påvirkning og samhandling innen internasjonal bransjebearbeidelse.

crossmenu