Forbrukerkommunikasjon

Foto: Stalheimsfossen, fotograf Karoline FosseFoto: Stalheimsfossen, fotograf Karoline Fosse

Forbrukermarkedsføring

2021 ble nok et år preget av pandemien, hvor planene måtte tilpasses etter reiseråd og muligheter for reiser fra ulike markeder.  Fjord Norge har hatt fleksible planer i løpet av året, for å tilpasse oss en stadig endring av situasjonen. Mange av våre kjerneaktiviteter ble opprettholdt, men det har vært en naturlig og nødvendig miks av nasjonalt og internasjonalt fokus, med Norge og nærmarkedene som primærmarkeder.

Fra sensommeren 2021 ble grensene igjen åpnet, men for sent til at vi fikk nyte godt av reiselystne europeere sin sommerferie. Imidlertid ble internasjonale gjester et kjærkomment innslag for mange aktører på slutten av sesongen og det strakte sesongen utover høsten.

Fjord Norge jobbet i det norske markedet med inspirasjonsinnhold og med en lanseringskampanje for første versjon av reiseplanleggeren vår. I tillegg ble det gjennomført kampanjer for sommeren i våre viktigste nærmarkeder og en egen høstkampanje, samt noen mindre aktiviteter. Vår always-on-strategi sikrer at vi har spennende innhold om regionen gjennom hele året i våre egne sosiale medier-kanaler.

Fjord Norge gjennomførte visningsturer for internasjonale medier utover høsten, med et lavere volum enn vi vanligvis har. Vi bearbeidet pressen via My Newsdesk – hvor pressemeldinger og inspirerende tekster ble lagt ut regelmessig.

Fjord Norge og destinasjonene fortsatte med markedsaktiviteter i Norge for å få nordmenn til å legge helgeturer og høstferier hit, samt at vi i desember lanserte en kampanje for å vise annerledes skiopplevelser på Vestlandet.

Ruteutvikling

Tilgjengelighet er viktig for at vi skal lykkes med våre satsinger på helårturisme. Gode helårsruter – enten det er ferge eller fly, er en viktig faktor for at turisten ser på destinasjonen som attraktiv. I 2021 videreførte vi det gode samarbeidet vi har hatt med Avinor på Vestlandet. Vi har jobbet sammen for å sikre at de viktige helårsrutene opprettholdes, og vi har tett dialog med de viktigste flyselskapene og fergeselskapene som bringer gjester inn til regionen. I 2022 planlegger vi flere aktiviteter sammen med både fly- og fergeselskaper.

Regionen har god tilgjengelighet fra det nederlandske markedet hele året. Høsten 2021 startet vi et tre-årig prosjekt med fokus på å få flere reisende til å komme til regionen både høst, vinter og vår. Prosjektet er et samarbeid mellom Fjord Norge, Region Stavanger, Visit Bergen, Visit Sognefjord, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Avinor på Vestlandet. Prosjektet jobber med innsalg til turoperatører, markedsføringsaktiviteter og PR.

I forbindelse med lanseringen av en ny Lufthansa-rute fra Frankfurt til Bergen, gjennomførte vi en reiselystkampanje i nærområdet til Frankfurt flyplass. Målsetningen var å skape reiselyst til regionen og vise at det er lett å fly til Vestlandet.

Always-on

I tillegg til organisk distribusjon via sosiale medier og nyhetsbrev har vi gjennom året hatt en jevn flyt av annonsering via ulike kanaler som Adwords, native annonsering (Strossle) og sosiale medier. Målet med disse aktivitetene har som regel vært å øke kjennskapen til Fjord Norge som destinasjon, eller drive trafikk til fjordnorway.com slik at vi kan bygge en relasjon til kunden.

Nyhetsbrev B2C

I 2021 har vi sendt ut 15 nyhetsbrev, hovedsakelig til de norske nyhetsbrev-abonnementene med åpningsrate i snitt på 34,11% og en CTR på 9,24% .

crossmenu