Pressearbeid og medieomtale

PR - pressearbeid og medieomtalePR - pressearbeid og medieomtale
Bildetekst på artikkelen?

Gode presseresultater etter langsiktig PR-arbeid

På tross av redusert kapasitet under pandemien, og en kraftig nedjustering av resurser til pressearbeidet i Innovasjon Norge, ble 2021 et år med mye god oppmerksomhet i utenlandske medier. Vår «always on»-strategi har gitt oss gode resultater, med muligheter til å sette fart i arbeidet når pandemien etter hvert slipper taket.

Skaper verdi over tid

I motsetning til tradisjonell reklame, oppfatter forbrukerne redaksjonell omtale som troverdig, spennende og interessant. Å jobbe med redaksjonell historiefortelling er derfor et svært effektiv verktøy i kombinasjon med annen markedsføring. Hovedmålet med vårt pressearbeid er å øke kunnskapen om Fjord Norge og posisjonere regionen som et attraktivt reisemål som tilbyr spennende opplevelser og aktiviteter. Vi skaper relasjoner til journalistene i de mest interessante markedene våre, inviterer til presseturer og driver generelt PR-arbeid sammen med Innovasjon Norge og destinasjonene. Vi jobber aktivt med å skape redaksjonelt innhold som henvender seg til våre definerte målgrupper.

Resultatene av godt pressearbeid ser vi over tid. Presseoppslag er som regel bare en av byggeklossene i inntrykkstårnet som gjør at valget av reisemål faller på Norge og Fjord Norge. Derfor må vi se på pressearbeidet som en del av en større satsing, og implementere pressearbeidet i kampanjeaktiviteter og annen markedsføring av regionen vår. Selv om pandemien har ført til lavere etterspørsel etter presseturer, har vi i løpet av 2021 fått muligheten til å flyte på omtale skrevet av journalister som har vært i regionen vår tidligere. Vi ser at arbeidet som er lagt ned over mange år gir oss gode resultater, og vi skal derfor fortsette å tenke langsiktig når vi jobber med presse- og PR-aktiviteter.

Vår presse og PR-satsing er hardt rammet av beslutningen i 2019 om å sentralisere PR-arbeidet til Innovasjon Norge, legge ned pressefunksjoner i utekontorene, og dermed miste svært verdifulle nettverk og kompetanse om mediebildet i våre viktige markeder. Nedskjæringene har ført til færre pressturer i regi av Innovasjon Norge, og vi må dermed jobbe annerledes for å oppnå våre målsetninger for fortjent medieomtale. Stillingen for PR og kommunikasjon har kun vært delvis besatt i 2021, og dette har påvirket vårt aktivitetsnivå.

Covid som endrer pressearbeidet

2019 ble et år da mediene viste uvisshet rundt når man igjen kunne begynne å reise, og mange medier valgte derfor å prioritere reisemål innenlands. Selv om norske myndigheter åpnet opp igjen, har vi opplevd lavere trafikk enn tidligere år. I tiden som kommer vil vi jobbe mer pro-aktivt for å få journalister til å skrive om tilbudene i regionen. Presseturer er fortsatt viktig for Fjord Norge, men rammevilkårene har endret seg, og vi må derfor jobbe på en annen måte enn før.

Innovasjon Norge har gjennomført undersøkelser under pandemien, og laget Coronabarometeret som sier noe om hvordan interessen for Norge har utviklet seg i ulike markeder, og hvordan pandemien har preget folks reisevaner. Svarene viser at Norge og Fjord Norge har noen store fordeler, og møter behovene som har vokst frem hos mange under Corona-pandemien. Vi har et vakkert naturlandskap, men vi har også en helt unik historie, kulturarv og mat. Interessen for sanne og unike historier, og møter med spennende mennesker, er det som frister mest, og det gir et svært godt utgangspunkt for å jobbe med presse- og PR-arbeid i vår region. 2021 ble et år som ga oss mye kunnskap som vil være viktig når vi skal jobbe ut en ny strategi for årene som kommer.

Bildetekst på artikkelen?
Bildetekst på artikkelen?

Presseturer – et oppvåkningsår for Fjord Norge

Etter et år med lav aktivitet med tanke på presseturer, begynte interessen så smått å ta seg opp i 2021. På høsten ble det arrangert flere presseturer som ga svært gode resultater. Sammen med VestNorsk Filmkommisjon og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, har Fjord Norge gitt et internasjonalt PR-byrå i oppdrag å selge inn en artikkel om Vestlandet som sted for store filminnspillinger. Målsetningen var å få saken på trykk i en ledende avis. The Times/The Sunday Times tok saken under forutsetning av eksklusivitet, og den ble publisert 21. november (print og nett). I tillegg har både «Dune» og «James Bond-No Time to die» gitt mange gode presseoppslag i løpet av høsten, som viser at de store filminnspillingene gir oss økt oppmerksomhet i media.

Det ble gjennomført en større pressetur sammen med Lufthansa, Avinor, Visit Sognefjord og Visit Bergen 9.-12. desember. Deltakerne er representert fra større regionale aviser i nedslagsfeltet til Lufthansa sin Frankfurt-rute, og ble koordinert av en tysk PR-konsulent i oppdrag for Fjord Norge. Resultatet ble blant annet oppslag i store aviser som Hessisch Niedersächsisch Allgemeine (opplag på 189.000) og Heilbronner Stimme (opplag på 72.000), og dermed god profilering av Fjord Norge som vinterdestinasjon.

I 2021 organiserte Fjord Norge også individuelle presseturer for 9 ulike medier. På grunn av koronapandemien ser vi en tydelig nedgang i antallet på denne type presseturer i forhold til tidligere år. Likevel fikk vi gode resultater i for eksempel BBC, The Guardian i UK, og Outdoor i Tyskland.

MyNewsdesk – En troverdig kilde til gode nyheter

Fjord Norge jobber videre med MyNewsdesk, hvor vi nå har to nyhetsrom. Nå kan vi legge ut pressemeldinger og historier om Fjord Norge-regionen til både nasjonale og internasjonale journalister og influencere. I tillegg har vi fått tilgang på en viktig «audiece-builder», som gir oss mulighet til å bygge opp et nettverk med journalister innenfor ulike interesseområder av reiselivet. Destinasjonene er invitert inn til å jobbe sammen med oss, og de kan publisere sine pressemeldinger og historier gjennom våre nyhetsrom. I tiden som kommer skal vi øke aktiviteten i nyhetsrommene og gjøre Fjord Norge til en troverdig kilde til kvalitetsnyheter i både norske og utenlandske medier.

Resultatene av dette arbeidet kan måles umiddelbart. Det gir oss helt nye muligheter når det gjelder å bygge eget nettverk med nyttige pressekontakter i ulike kanaler. På denne måten kan vi sende ut spisset og målrettede nyheter direkte. Samtidig blir alt innhold – tekst, bilder og video – publisert i vårt eget nyhetsrom hvor det kan bli funnet og plukket opp av overvåkninger. I 2021 sendte vi 9 pressemeldinger og nyheter til norske medier og 4 pressemeldinger og nyheter til internasjonale medier. Mynewsdesk tilbyr også en enkel funksjon for nyhetsovervåkning. Dette gir oss større muligheter til å se hva media skriver om regionen.

Norsk nyhetsrom

Internasjonalt nyhetsrom

Influensermarkedsføring

Fjord Norge samarbeider med internasjonale bloggere og influensere for å skape oppmerksomhet om tilbudene i regionen, Influensermarkedsføring er en effektivt og rimelig måte å nå fram til nye kundegrupper. For Fjord Norge er det viktig å velge influensere som lager innhold i sine kanaler som treffer våre målgrupper.

Influensere er opinionsdannere, og med sin personlighet og egne meninger kan de nå frem til flere millioner mennesker. Fjord Norge får tilgang til innholdet de lager og kan bruke dette i egen markedsføring. Derfor skal Fjord Norge fortsette med influensermarkedsføring og jobbe enda mer målrettet med utvalgte opinionsdannere for å komplementere vårt eget markedsarbeid.

Pandemien skapte utfordringer også for reiseaktivitetetn til influensere. Vi vil rette en stor takk til alle destinasjonene og bedriftene som er med på å støtte opp om dette arbeidet og som sammen bidrar til de gode resultatene.

crossmenu