Statistikk og markedsutvikling

Visit Bergen / Casper Steinsland - visitBergen.com
Foto: Visit Bergen / Casper Steinsland - visitBergen.com

Reiselivet på Vestlandet

Reiselivet i regionen er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting og lokal verdiskaping langt utover egen næring. Reiselivet er en næring som skaper arbeidsplasser over hele Vestlandet, med betydelig lokal skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn.

Reiselivet er arbeidsintensivt. I 2019 var over 43.000 sysselsatt i reiselivet, mens det i 2020 var blitt redusert til 37.000 som følge av koronapandemien. Den samlede omsetningen i reiselivet på Vestlandet var rundt 44 milliarder kroner i 2019, mens den i 2020 ble redusert med 18% til 37 milliarder kroner.

Reiselivet er en næring med små marginer som opererer i et land med et høyt pris- og kostnadsnivå og som konkurrerer i et internasjonalt marked. Lønnsomhet er fortsatt et viktig tema for mange aktører i reiselivet.

Internasjonale og norske reiser i Norge 2021

Norge har praktisk talt vært lukket for internasjonal ferie- og fritidsturisme og forretningsreiser i 2021, bortsett fra en kort periode sommeren 2021. Samtidig har nordmenn vært flinkere til å benytte landet i feire- og fritidsøyemed enn i et normalår, dette gjelder både for sommerferie og kortere reiser ellers i året. Norske forretningsreiser, seminarer og kongressreiser har ligget på et lavt nivå i 2021, men begynte å ta seg opp høsten 2021, inntil omikronbølgen slo inn over landet i desember 2021.

Vestlandet
2021
2020
2019
%-endring
21 vs 20
%-endring
21 vs 19
I alt
7 045 630
5 319 078
8 980 285
32,5 %
-21,5 %
Norge
5 928 588
4 544 286
5 475 434
30,5 %
8,3 %
Utlandet i alt
1 117 042
774 792
3 504 851
44,2 %
-68,1 %

Det var 7.045.000 kommersielle overnattinger på Vestlandet i 2021, fordelt på 5,9 millioner norske gjestedøgn og 1,1 millioner utenlandske gjestedøgn. Vestlandet har vært en vinner blant nordmenn. Norske overnattinger økte med hele 30 prosent fra 2020, og var i tillegg 8% høyere enn 2019. Det er gledelig.

Norge
2021
2020
2019
%-endring
21 vs 20
%-endring
21 vs 19
I alt
27 092 046
23 720 833
35 179 554
14,2 %
-23,0 %
Norge
23 782 515
20 402 530
24 478 073
16,6 %
-2,8 %
Utlandet i alt
3 309 531
3 318 303
10 701 481
-0,3 %
-69,1 %

Dessverre kan ikke tilveksten fra hjemmemarkedet dekke opp tapet av utenlandske gjestedøgn. Selv om det i 2021 var flere internasjonale overnattinger enn i 2020 (+44%), er nivået på utenlandske gjestedøgn i 2021 lavt. Sammenlignet med 2019 var det i fjor hele 68 prosent færre internasjonale kommersielle overnattinger på Vestlandet.
Det betyr at totalt antall kommersielle overnattinger i 2021 gikk ned med 21,5 prosent sammenlignet med 2019, men opp 32 prosent i forhold til 2020.

I tillegg til tallmaterialet fra SSB kommer overnattinger i hytter og ferieleiligheter som ikke registreres som en del av den offisielle månedlige gjestedøgnstatistikken fra SSB. Det samme gjelder for Airbnb. Felles for disse var at mange hadde en god sommer, men her var det også nedgang i forhold til 2019 året sett under ett.

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Rogaland
2021
2020
2019
%-endring
21 vs 20
%-endring
21 vs 19
I alt
1 895 755
1 341 969
2 182 368
41,3 %
-13,1 %
Utlandet i alt
296 379
192 799
596 704
53,7 %
-50,3 %
Norge
1 599 376
1 149 190
1 585 664
39,2 %
0,9 %
Vestland
2021
2020
2019
%-endring
21 vs 20
%-endring
21 vs 19
I alt
3 685 030
2 743 926
5 162 494
34,3 %
-28,6 %
Utlandet i alt
593 521
431 875
2 284 217
37,4 %
-74,0 %
Norge
3 091 509
2 312 051
2 878 277
33,7 %
7,4 %
Møre og Romsdal
2021
2020
2019
%-endring
21 vs 20
%-endring
21 vs 19
I alt
1 464 845
1 233 183
1 635 423
18,8 %
-10,4 %
Utlandet i alt
227 142
150 138
623 930
51,3 %
-63,6 %
Norge
1 237 703
1 083 045
1 011 493
14,3 %
22,4 %

Tabellene viser totale kommersielle overnattinger i de tre fylkene fra 2019 til 2021. Kilde er Innovasjon Norges overnattingsstatistikk, fra SSB tabell 12892.

Antall utenlandske turistankomster til Norge gikk i følge UNWTO fra 5,9 millioner i 2019, til 1,43 millioner i 2021. Nedgangen på 76 prosent tilsvarer 4,5 millioner færre ankomster. Gjennomsnittlig nedgang i verden var på 72 prosent, og alle verdenshjørner ble sterkt rammet.

Veksten gjør at Norges andel av innreisen til Nord-Europa ligger høyere enn i normale år. I 2021 ligger den på 9,5 prosent, mot 7,1 prosent i 2019. Samtidig ligger vi noe lavere når vi ser på vår andel av ankomster i verden. Den er gått fra 0,4 prosent til 0,3.

Nordmenns reiser i Norge og til utlandet

Med stengte grenser og strenge restriksjoner, valgte nordmenn å reise i eget land også i 2021. Resultatet ble et meget godt år for norgesferie og Vestlandet var en av de godt besøkte landsdelene. Mens det på landsbasis var totalt 16 prosent øke i kommersielle overnattinger sammenlignet med 2020, opplevde Vestlandet en økning på 30 prosent.

I tillegg til en god vekst i antall innenlandsreiser, er også forbruket her hjemme rekordhøyt. I 2019 brukte nordmenn 31,9 milliarder kroner på norgesferier, mens det i 2021 lå på 66,5 milliarder kroner. Til sammenligning brukte nordmenn 16,8 milliarder kroner på reiser til utlandet. I årene før 2020 brukte nordmenn godt over 100 milliarder kroner årlig på utenlandsreiser. På to år har nordmenns forbruk på feriereiser gått fra 123 milliarder kroner i 2019 til 81 milliarder i 2022. Selv med økt forbruk i eget land kan det ikke måles med hva nordmenn normalt bruker på feriereiser utenlands.

En stor del av nordmenns feriereiser i Norge i 2021 foregikk med egen bil. Det var begrenset med feriereiser på fly, skip, busser og tog sommeren 2021, det samme gjelder bruken av pakkereiseselskaper for bestilling av reiser i eget land. Noe som medførte at det ble stort trykk på enkelte destinasjoner, mens mindre kjente destinasjoner ikke fikk samme antall bookinger og man fikk ikke utnyttet det etablerte rutenettverket fordi nordmenn ikke var kjent med disse.

Internasjonal turisme

Etter ti år med sammenhengende vekst og en god start på 2020, ble det en bråstopp i all reisevirksomhet verden over. Fra et nivå på 1,5 milliarder reiser på tvers av landegrensene i 2019, gikk antall reiser ned med 73 prosent i 2020, og står altså igjen som det svakeste året for internasjonal turisme på svært mange år. Reisevirksomheten tok seg noe opp i 2021, med en vekst på fire prosent fra året før. Likevel ligger antall reiser på tvers av landegrensene 72 prosent under 2019-nivået. Og det er fortsatt store forskjeller mellom hvor langt man er kommet med vaksinering og ulike lands håndtering av innreiserestriksjoner. Det som har reddet reiselivet i mange land, er en sterk økning av reiser i eget land.

Med 415 millioner internasjonale ankomster i verden i 2021, er reiser på tvers av landegrenser med en overnatting eller mer på kun 28 prosent av nivået i 2019. Likevel er Europa mest besøkt, slik som i normale år. I 2019 var over halvparten av alle ankomster inn til Europa. Europa var også den mest besøkte verdensdelen. Slik har det alltid vært, men den var fallende frem til 2019. I 2019 var andelen 51 prosent, mens den i 1980 lå på 63 prosent.

crossmenu