Styret og organisasjon

Foto: Ski & Sail Rosendal, skiinformarmatie.nl
Foto: Ski & Sail Rosendal, skiinformarmatie.nl

Om Fjord Norge

Til tjeneste for reiselivet

Fjord Norge AS er landsdelsselskapet for de tre Vestlandsfylkene. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen, leder vi det internasjonale markedsarbeidet for Fjord Norge regionen.

Fjord Norges visjon er å være det mest profesjonelle og slagkraftige destinasjonsselskapet i Europa. Selskapets skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier.

Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markeds- kunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

Fjord Norges styre 2021

Terje Devold

Daglig leder, TD Consulting AS
Valgperiode: 2017-2022
Aksjonærvalgt styreleder

Anita Nybø

Administrerende Direktør Fløibanen
Valgperiode 2021-2023
Aksjonærvalgt styremedlem

Anders Nyland

Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag
Valgperiode: 2020-2022
Aksjonærvalgt styremedlem

Asgeir Blindheim

Excursion manager, Havila Kystruten as
Valgperiode 2020-2022
Aksjonærvalgt styremedlem

Eva Sørås Mellgren

Salgs- og markedssjef, Rødne Fjord Cruise, Stavanger
Valgperiode 2020-2022
Aksjonærvalgt styremedlem

Mette Nora Sætre

Seksjonssjef i Vestland Fylkeskommune
Valgperiode 2021-2023
Oppnevnt av fylkeskommunen

Noralv Distad

Vestland Fylkeskommune
Valgperiode 2020-2022
Oppnevnt av fylkeskommunen

Iver Jan Leren

Seniorrådgiver, Rogaland Fylkeskommune
Valgperiode 2020-2022
Oppnevnt av fylkeskommunen

Eivind Vartdal Ryste

Ass. regional- og næringssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
Valgperiode: 2020-2022
Oppnevnt av fylkeskommunen
Bakgrunnsfoto: Fridtjov den frøkne, Vegard Aasen / VERI Media

Organisasjon og ledelse

Ved årsskiftet var det 7 fast ansatte medarbeidere og en prosjektansatt i Fjord Norge AS.
Fjord Norge AS har i dag følgende organisasjon:

Stein Ove Rolland
Administrerende direktør
Britt Dalland
Direktør marked og forretningsutvikling
Hanne Marit Frotvedt
Portalsjef
Linn Totland
Leder forbrukermarkedsføring
Marianne Johnsen
Salgsdirektør
Britt Hege D. Karlsen
Kunde & Produktsjef / administrasjon
Kristoffer B. Fürstenberg
Pr og Kommunikasjonssjef
crossmenu