Høydepunkter 2022
Reiseplanlegger
1. Lansering av native app for Reiseplanlegger
Last ned app
Nes Gard, Luster
Nytt vinterkonsept
Helårsturisme er et av de viktigste bidragene for en bærekraftig utvikling av reiselivet i Fjord Norge-regionen.
I 2022 ferdigstilte vi et helt nytt vinterkonsept basert på fersk innsikt som ga oss et veldig godt grunnlag for målrettet kommunikasjon. Denne nye innsikten er fra en undersøkelse som vi gjennomførte i samarbeid med Epinion i 5 markedet. Den gir også nyttig innsikt som kan taes i bruk ved utvikling av produkter og konsepter som møter målgruppens behov på vinter.
Les mer
Foto Henrik Moksnes
Døråpnere til våre viktigste markeder
Et tettere samarbeid med ulike flyselskap har satt oss i posisjon til å fylle deler av vakuumet etter at Innovasjon Norge flyttet sitt pressearbeid til Norge og Oslo, og vi mistet mye av nærheten og kjennskapen til det internasjonale medielandskapet. Sammen med Loganair arrangerte vi blant annet en pressetur til Ryfylke og Hardanger med fokus på Nasjonale Turisteier. Denne turen resulterte i oppslag i store skotske medier som The Herald, The Times, Press & Journal og The Scotsman.

Fjord Norge AS

Årsberetning 2022

Fjord Norge AS er landsdelsselskapet for de tre Vestlandsfylkene. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen, leder vi det internasjonale markedsarbeidet for Fjord Norge regionen.

Fjord Norges visjon er å være det mest profesjonelle og slagkraftige destinasjonsselskapet i Europa. Selskapets skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier.

Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markeds- kunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

6 av 10 reiser på ferie om vinteren
Ny innsikt på vinter. Innsikt skal være grunnlaget for den retning vi velger for vår vinterkommunikasjon. De tre fylkeskommunene på Vestlandet har gitt oss støtte til dette arbeidet og derfor har vi hatt mulighet til å teste ulike kommunikasjonsretninger i flere av våre nøkkelmarkeder. Undersøkelsen ble gjort i fem markeder, med 1000 respondenter i hvert marked og 5000 respondenter totalt. De utvalgte markedene representerer en større region. Norge representerer hjemmemarkedet, Tyskland og Danmark representerer nærmarkedene, Spania representerer Sør-Europa og USA representerer de oversjøiske markedene. Les hele rapporten her
Rekordår
Det har aldri vært gjennomført flere kommersielle overnattinger i Norge og på Vestlandet enn i 2022
pushpincrossmenuarrow-right